En fungerande brandsläckare är den bästa försäkringen | Raseborg, Helsingfors, Esbo, Vanda, Hangö, Åbo

En brandsläckare är den bästa försäkringen för att trygga egendom och människoliv. Vi representerar Prestos handbrandsläckare. Vi säljer, granskar och upprätthåller brandskyddet från år till år.

Granskning och service täcker alla märken och modeller. Vi ser till att den lagstadgade granskningen sköts även i framtiden.

Brandsläckarnas granskningsintervall är 1-2 år beroende på placering.

Serviceintervallen är beroende av släckarens typ 5 eller 10 år.

Släckargranskning kan ske på plats eller hos oss.

Granskning och service sker enligt lagstiftning och tillverkarens krav.

Skriftligt protokoll förs över åtgärden.

Begär offert